Peregrynacja kopii Obrazu Jasnogórskiego
w Parafii Św. Wojciecha w Złotorii
26 sierpnia 2012 r. rozpoczęła się w naszej diecezji peregrynacja Obrazu Jasnogórskiego. Poprzednia peregrynacja była 25 lat temu. W naszej parafii Obraz Jasnogórski był obecny od 29 do 30 sierpnia, w Grabowcu 30 sierpnia o godz.12.30. Było to wydarzenie wyjątkowe podczas którego Maryja, otoczyła swoją matczyną opieką. Nawiedzenie kopii Cudownego Obrazu w naszej parafii zostało poprzedzone czterodniowymi rekolekcjami, które poprowadził Ojciec Marek Kowalski z Zakonu Paulinów – strażników Matki Bożej na Jasnej Górze. Rekolekcje rozpoczęły się w sobotę 25 sierpnia 2012 r. W tym dniu po Mszy z nauką rekolekcyjną, która została odprawiona o godz. 18.00, zgromadzeni w kośiele parafianie wyszli na ulice  Złotorii  w  procesji  maryjnej,  która
przeszła tymi ulicami, którymi przechodzi coroczna procesja z okazji Bożego Ciała. O godzinie 21.00 wierni modlili się w kościele na Apelu Jasnogórskim.
W niedzielę 26 sierpnia 2012 r. – w Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej o godz. 7.30 zostały odśpiewane Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Następnie – podczas wszystkich Mszy św. – Ojciec Marek wygłosił nauki rekolekcyjne. O godz. 16.00 w Toruniu, na placu w pobliżu kościoła Ojców Paulinów rozpoczęła   uroczystość    powitania   kopii
Obrazu Jasnogórskiego w Diecezji Toruńskiej. W tej uroczystości wziął udział ksiądz proboszcz wraz z przedstawicielami parafii. Wszystkie delegacje zabrały do swoich kościołów stągwie przekazane im przez Księży Biskupów, aby w te naczynia symbolizujące pierwszy cud Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej, wierni mogli wrzucić karteczki ze swoimi przyrzeczeniami i zobowiązaniami podjętymi z okazji peregrynacji.
W poniedziałek 27 sierpnia 2012 r. oprócz trzech Mszy św. z nauką rekolekcyjną, zostały odprawione Nabożeństwa Maryjne z naukami dla dzieci oraz młodzieży. Rekolekcje zakończyły się we wtorek 28 sierpnia 2012 r. spowiedzią św., z której parafianie tłumnie skorzystali.
Środa 29 sierpnia 2012 r. była wyjątkowym dniem dla naszej parafii – w tym dniu powitaliśmy u nas Maryję w kopii jej cudownego wizerunku z Jasnej
Góry. Nabożeństwo oczekiwania rozpoczęło się o godzinie 16.00 w kościele parafialnym w Złotorii. O godz. 16.30 wszyscy wierni zgromadzeni w świątyni, wyszli na ulicę Toruńską, aby powitać Matkę Bożą. Kopia Cudownego Obrazu przyjechała samochodem-kaplicą, który prowadził Ojciec Mariusz Małkiński z Zakonu Paulinów – „szofer Matki Bożej” – jak sam siebie określił.
W uroczystej procesji kopia Cudownego Obrazu została wniesiona przez wiernych do kościoła. Obraz był niesiony przez przedstawicieli różnych stanów – nieśli go ojcowie, matki, młodzież i na koniec strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii. Po wprowadzeniu kopii Obrazu Jasnogórskiego do świątyni nastąpiły powitania, które kolejno wypowiedzieli: Ks. Proboszcz    Marian    Wróblewski,
Wójt Gminy Lubicz – Pan Marek Olszewski oraz Państwo Celina i Jacek Murawscy z dziećmi.O Godz. 17.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego.
W holmili Ks. Biskup stwierdził, iż Maryja jest dla nas porywającym wzorem zawierzenia Panu Bogu. Na jej przykładzie możemy się uczyć – co znaczy zawierzyć Bogu. Nie wystarczy tylko wierzyć, trzeba również zawierzyć. Sama wiara pozostaje na poziomie teorii, dopiero zawierzenie i ufność przemienia ją w czyn i życie. Tego zawierzenia uczy nas Maryja. Po Mszy św. rozpoczęło się czuwanie, które trwało nieprzerwanie aż do końca pobytu Matki Bożej w naszej parafii.
O godz. 21.00 licznie zgromadzeni w kościele parafialne modlili się na Apelu Jasnogórskim. Podczas Apelu piękne świadectwo dał Ojciec Mariusz Małkiński, opowiadając o swoim życiu, Jasnej Górze i Cudownym Obrazie. Na zakończenie nauczył obecnych wyjątkowo pięknej pieśni maryjnej: „Wśród tylu dróg”.
W półmroku, przy oświetlonym jasno tylko Obrazie Matki Bożej, wierni przeżyli wspaniałe chwile razem z naszą ukochaną Matką.
Następnego dnia – w czwartek 30 sierpnia 2012 r. już o godz. 6.30 została odprawiona Msza św. Prymaria, a o godz. 8.30 odśpiewano godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Następnie zostały odprawione trzy Msze św.: dla chorych, dla młodzieży i dla dzieci. O godz. 12.45 Maryja opuściła kościół parafialny w Złotorii i udała się do kościoła w Grobowcu.
Tam – po uroczystym przywitaniu przez wiernych – została odprawiona Msza św., przy licznej obecności miejscowych parafian.
O godz. 14.30 Matka Boża powróciła do kościoła w Złotorii, niestety już nie na długo, bo o godz. 15.00 rozpoczęła się Msza św. na zakończenie Nawiedzenia, podczas której zostały poświęcone obrazy Matki Bożej Częstochowskiej, które parafianie zabrali do swoich domów na pamiątkę tego wielkiego wydarzenia,  jakim  było Nawiedzenie.
Po zakończeniu Mszy św. kopia Obrazu Jasnogórskiego została przewieziona do kościoła w Grębocinie. W tej drodze towarzyszył Maryi Ks. Proboszcz oraz delegacja z parafii, która w kościele w Grębocinie podziękowała za nawiedzenie naszej parafii, składając Maryi bukiet kwiatów. Dla wszystkich naszych parafian, którzy właściwie przygotowali się do tego wielkiego wydarzenia, nawiedzenie naszej parafii przez Matkę Bożą pozostanie z pewnością nie tylko niezapomnianym przeżyciem, ale również wpłynie na dalsze ich życie poprzez umocnienie w wierze i zawierzenie w pełni Bogu, czego uczy nas Maryja.
Propozycje Darów Duchowych – co każdy z nas może ofiarować Bogu
i Jasnogórskiej Pani:

• Codzienne czytanie i rozważanie fragmentów Pisma Świętego;
• Postanowienia modlitewne – Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego,

inne modlitwy;
• Troska o religijne wychowanie dzieci;
• Postanowienia formacyjne - życie sakramentalne, pierwsze piątki,

pierwsze soboty, rekolekcje;
• Przyrzeczenia abstynenckie - od alkoholu, nikotyny, narkotyków, gier

komputerowych i czasopism o treściach niezgodnych z moralnością
chrześcijańską;
• Uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego, np. pomoc potrzebującym,

duchowa adopcja dziecka poczętego;
• Udział w okresowych nabożeństwach;
• Dbałość o sprawy Ojczyzny - przekaz tradycji i kultury narodowej,
modlitwa za Ojczyznę;
• Czytanie czasopism i książek katolickich;
• Przynależność do wspólnot kościelnych w swojej parafii;
• Inne postanowienia własne
Klikając na poniższe linki można obejrzeć zdjęcia i filmy z Nawiedzenia:
Galeria filmów: Wśród tylu dróg
Galeria filmów: Przywitanie Matki Bożej
Galeria filmów: Apel Jasnogórski
Galeria filmów: Msza św. dla chorych
Galeria fimów:  Msza św. dla dzieci
Galeria filmów: Matka Boża w Grabowcu
Galeria filmów: Pożegnanie Obrazu
do Grębocina
Akt zawierzenia rodziny Matce Boskiej Częstochowskiej
Zwycięska Pani Jasnogórska, Matko Kościoła, Królowo Rodzin! Oto dzisiaj staje przed Tobą nasza rodzina, zapraszając Cię do nawiedzenia naszej parafii i oddając się Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Pewni Twej macierzyńskiej miłości, zawierzamy Tobie, Matko, naszą rodzinę, nasz dom, wszystkie nasze radości i problemy.
Pomnij, Matko, że Twój Syn Jezus Chrystus dał nam Ciebie za Matkę i Przewodniczkę do nieba. Strzeż więc nas przed wszelkim złem.
Dopomóż nam stać się Kościołem Domowym, miejscem uwielbienia Pana Boga i pełnienia Jego woli.
Otocz macierzyńską opieką nasze dzieci, całą naszą rodzinę, naszych sąsiadów
i wszystkich parafian.
Przygotowując się do Twojego Nawiedzenia, będziemy się starali codziennie wieczorem modlić się wspólnie, uczestniczyć całą rodziną w niedzielnej Mszy Świętej oraz pomagać
w miarę możliwości biedniejszym od nas. Spraw, Matko, Wspomożycielko wiernych
i Pocieszycielko strapionych, aby nasze rodziny, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twojego Syna
i Twoim. Amen.