100. rocznica powrotu Parafii Św. Wojciecha w Złotorii do wolnej Polski

 

Obchody 100. Rocznicy powrotu naszej Parafii do wolnej Polski rozpoczęliśmy uroczystą Mszą św. w intencji Ojczyzny, która została odprawiona w dniu 18 stycznia 2020 r. o godz. 16.00 w kościele parafialnym w Złotorii przez Ks. Proboszcza Mariana Wróblewskiego.

W wygłoszonej homilii Ks. Proboszcz przypominał opis świadka tamtych wydarzeń, który znajduje się w monografii historycznej poświęconej historii naszych terenów: „19 stycznia 1920 r. około godz. 14.00 do Złotorii wkroczyła grupa operacyjna pułkownika Skrzyńskiego, która wchodziła w skład frontu pomorskiego Gen. Józefa Hallera. Zapanowała z tego powodu ogromna radość, kościół w Złotorii o godz. 18.00 nie mógł pomieścić wiernych. Powszechnie znany z patriotycznej działalności Ks. Józef Paszota zaintonował hymn Te Deum Laudamus – Ciebie Boga chwalimy. Świątynia była wypełniona śpiewem dziękczynienia za odzyskaną wolność. Podczas kolejnego hymnu – Boże coś Polskę, nawa wiernych padła na kolana, a śpiew tłumiony był łzami radości.”

Następnie Ks. Proboszcz podkreślił, że poprzez to dzisiejsze wydarzenie składamy hołd wszystkim, którzy na tych terenach przez ponad 123 lata przechowali w swoich sercach polskość, a niektórzy nawet oddali swoje życie za jej niepodległość, jest naszym dzisiaj historycznym obowiązkiem, aby dziękować Panu Bogu za tamte chwile i za dar niepodległej Ojczyzny. Dzisiaj, wpatrując się w Chrystusa, musimy sobie uświadomić, że to właśnie Bóg jest fundamentem najpiękniejszych wartości, które są również związane z naszym patriotyzmem. Na koniec homilii Ks. Proboszcz przytoczył słowa św. Jana Pawła II: „Proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką jaką zaszczepił nam Jezus Chrystus na chrzcie świętym. Abyście nigdy nie zwątpili, nie znużyli się i nie zniechęcili. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was, abyście mili ufność, nawet wbrew każdej swojej słabości. Abyście zawsze szukali duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało. Abyście nigdy od Niego nie odstąpili. Abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do które On wyzwala człowieka. Abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Proszę was o to przez pamięć i przez potężne wstawiennictwo Bogarodzicy z Jasnej Góry i wszystkich jej sanktuariów na ziemi polskiej, przez pamięć św. Wojciecha, który zginął za Chrystusa nad Bałtykiem, przez pamięć św. Stanisława, który legł pod mieczem królewskim na Skałce. Proszę was o to bracia.”

Następnie uroczyście została odsłonięta tablica upamiętniająca wydarzenie, na której zawarty napis jest hołdem złożonym naszym przodkom walczącym o wolność Ojczyzny i przesłaniem oraz drogowskazem dla nas żyjących i przyszłych pokoleń. Podczas uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy towarzyszyło nam wyjątkowe wzruszenie . Aktu odsłonięcia dokonały, przekazując pokoleniowy ciąg budowania historii najstarsza - 97 letnia rodowita Złotorianka - Pani Aniela Olkiewicz, córka ostatniego przed II wojną światową sołtysa naszej wsi bestialsko zamordowanego w październiku 1939 r., razem z 25 mieszkańcami Złotorii na Barbarce - Stanisława Karmińskiego, który dokonał bohaterskiego czynu 4 września 1939 r., pod bokiem sąsiadów Niemców, w swojej kuźni naprawił uszkodzony ster najnowocześniejszego w przedwojennej marynarce wojennej polskiego kutra bojowego KU-30, który po naprawie odegrał znaczącą rolę w akcjach bojowych pod Wyszogrodem, Włocławkiem, Płockiem i Modlinem. Ponadto odsłonięcia dokonała Marta Ziomek, uczennica III klasy Szkoły podstawowej w Złotorii – harcerka, prawnuczka wieloletniego sołtysa Złotorii po II wojnie światowej - Pana Franciszka Olkiewicza. Pod odsłoniętą tablicą złożyli kwiaty zaproszeni goście i mieszkańcy.
Druga część uroczystości odbyła się w Szkole podstawowej w Złotorii. Zapoczątkował ją wykład prof. dr. hab. Macieja Krotofila: „Opowiedz nam historio.” W dalszej części z podziwem patrzyliśmy, bardzo często włączając się w wspólny śpiew, na występy zespołu „Slavic Voices”, którego solistami są Pani Magdalena Cysewska i Pan Michał Hajduczenia. Ponadto wystąpił zespół „Polskie Kwiaty” z Gminy Chełmża oraz uczniowie I klasy nasze Szkoły. Z nutką rozrzewnienia, a zarazem z dumą z dokonań patrzyliśmy na towarzyszącą wydarzeniom wystawę „Złotoria 100 lat Niepodległa”, przygotowaną przez Koło Miłośników Historii Złotorii, prowadzone przez Panią Elżbietę Szczepaniec. Spotkanie zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem ufundowanym przez Starostę Toruńskiego Pana Marka Olszewskiego , który objął honorowym patronatem nasza uroczystość.
Podczas całej uroczystości towarzyszyli nam, oprócz licznie przybyłych parafia,  znamienici goście:
Pan Zbigniew Girzyński - poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Pan Marek Olszewski - Starosta Toruński
Pan Tomasz Sińczak - doradca Ministra Rolnictwa Jana Ardanowskiego
Pan Zbigniew Barcikowski - Przewodniczący Rady Gminy Lubicz i Radni Gminy Lubicz,
Pan Wojciech Rakowiecki - Vicewójt Gminy Lubicz
Pan prof. Wojciech Knieć - Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie"
Pani Wiesława Geras - dyrektor Szkoły Podstawowej w Złotorii,
Pani Sylwia Lisińska - Radna Gminy Obrowo, mieszkanka Silna
Pani Magdalena Kolowca - sołtys Sołectwa Silno - gmina Obrowo
Sołtysi i Rady Soleckie Gminy Lubicz
Pani Maria Błaszczyk - prezes z druhami - strażakami OSP w Złotorii ,
Pan Zbigniew Szczepanowski - prezes Kola Łowieckiego "Młodnik" z członkami koła.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i filmów z uroczystości: