Bractwo Przemienienia Pańskiego w Złotorii

Bractwo Przemienienia Pańskiego, znane na zachodzie Europy, istnieje w Złotorii od czasów niepamiętnych, to znaczy, że najstarsza osoba żyjąca w parafii nie pamięta czasu, ani okoliczności utworzenia się Bractwa. Można przypuszczać, że istniało ono jeszcze przed powstaniem obecnego murowanego kościoła, a korzeniami  swymi  sięga XVIII wieku,  
 kiedy istniała pobożna tradycja tworzenia w duszpasterstwie różnego rodzaju bractw.   
       Przedmiotem kultu religijnego jest ewangeliczny obraz Przemienienia Pańskiego na górze Tabor. Z obrazu tego płynie przesłanie dogmatyczno-moralne niosące uczniom nadzieję i umocnienie na drodze życia i wiary w Jezusa Chrystusa. 
       Celem Bractwa Przemienienia Pańskiego jest przeniknąć ludzi duchem ewangelicznej, wewnętrznej przemiany życia, polegającej na odnowie moralnej religijnej oraz na przeniknięciu życia ludzkiego duchem ewangelicznego prawa miłości, sprawiedliwości i pokoju, tak, aby wszyscy mogli być szczęśliwi już tu na ziemi.    
    Bractwo posiada swój sztandar, który jest godłem Bractwa. Sztandar przedwojenny zaginął w czasie wojny. Obecny sztandar został ufundowany przez członków bractwa ok. roku 1965. Na białym, atłasowym tle, jest wszyty mniejszy obraz przedstawiający Przemienienie Jezusa Chrystusa na Górze Tabor, który został namalowany na płótnie. Z drugiej strony sztandaru jest obraz matki Bożej.  
            Na czele Bractwa stoi Przewodniczący, wybrany przez członków. Przed II wojną światową przewodniczącą bractwa była Pani Aniela Zaworska, a po wojnie kolejno: Pani Felicja Torkowska, Pani Irena Strzelecka i obecnie  Pani Jadwiga Torkowska.
           Szczególnym dniem dla Bractwa Przemienienia Pańskiego jest dzień 6 sierpnia, który jest Dniem Przemienienia Pańskiego, a w najbliższą niedzielę jest zawsze odpust Bracki. Członkowie Bractwa dbają o odpowiedni wystrój naszego kościoła – kupują kwiaty i przyzdabiają nimi ołtarze przed niedzielnymi Mszami Świętymi.  
         Aby zostać członkiem Bractwa Przemienienia Pańskiego trzeba przede wszystkim chcieć realizować ideały ewangelicznego życia. Wyrazem tej woli jest dobrowolny Akt Ofiarowania Się Przemienieniu Pańskiemu. Polega on na oddaniu się, powierzeniu i zawierzeniu opatrzności Bożej. Akt Ofiarowania wyraża się zewnętrznie przechodząc trzy razy na kolanach wokół ołtarza głównego, z zapaloną świecą w ręku i z różańcem, odmawiając i rozważając jedną jego część (pięć dziesiątek). Akt ofiarowania potwierdza się dobrowolną ofiarą pieniężną do skarbony. Akt powinien być dokonany w Dniu Przemienienia Pańskiego – 6 sierpnia lub w najbliższą niedzielę po tym dniu na, którą jest przeniesiony Odpust.  
             Po dopełnieniu tych czynności należy zgłosić się do przewodniczącego Bractwa i poprosić o wpisanie do parafialnej księgi Bractwa. Akt Przemienienia należy powtarzać co roku w Dniu Przemienienia Pańskiego lub w najbliższym czasie tego święta. Akt ten można ofiarować za siebie lub za kogoś innego. Osoba, za którą ofiarowano Akt powinna o tym wiedzieć i podjąć trud zawierzenia siebie Jezusowi Przemienionemu, choć nie jest to bezwzględnie konieczne.
          Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia trudu przemiany duchowej i odnowy swojego życia w duchu zgodnym z Wolą Bożą, co zewnętrznie może przejawić się poprzez wstąpienie w szeregi Bractwa Przemienienia Pańskiego.