Caritas (łac.) – miłość

 

„Miłuj bliźniego swego”tego uczył nas nasz Zbawiciel, będąc na ziemi.       

Kościół od początku swego istnienia podejmował i cały czas podejmuje działania na rzecz pomocy ludziom potrzebującym. Ojciec Święty Benedykt XVI w encyklice „Deus Caritas Est” (Bóg jest miłością) pisze: „Kościół nie może zaniedbać posługi miłości, tak jak nie może zaniedbać Sakramentów i Słowa”… „Kościół jest rodziną Bożą w świecie. W tej rodzinie nie powinno być nikogo, kto cierpiałby z powodu tego co konieczne.”
          Wpisując się w posługę miłości, jaką sprawuje Kościół, w naszej parafii już od ponad 15 lat działa parafialne koło Caritas. Działalność naszego Caritas to przede wszystkim pomoc osobom potrzebującym w naszej parafii. Przed każdymi Świętami Wielkanocnymi i przed Bożym Narodzeniem członkowie Caritas rozwożą do tych osób, w tym także do rodzin wielodzietnych zakupione lub zebrane w kościele produkty. Wcześniej, kiedy była taka potrzeba, zaopatrywano rodziny oraz samotne osoby potrzebujące w ubrania. Caritas nie zapomina także o najstarszych mieszkańcach naszej parafii, osoby te są kilka razy w roku odwiedzane. 
        Od początku działalności w naszej parafii Caritas, kieruje nim Pani Irena Drążkowska, która organizuje wszystkie jego działania, nie szczędząc swojego czasu i sił. Pomagają jej inni członkowie, a w szczególności Pan Piotr Kurasz oraz Pan Kazimierz Olkiewicz. 
      W roku 2010 w dniu 31 marca – przed Świętami Wielkanocnymi – przedstawiciele Caritas rozwieźli paczki żywnościowe dla 27 rodzin wielodzietnych i potrzebujących osób samotnych w parafii. Dzięki jednemu z parafian – Panu Ryszardowi Szymańskiemu, udało się zebrać wśród parafian 1.900,00 zł. (poza kościołem). Zebrano też trwałe produkty spożywcze w kościele parafialnym, gdzie był wystawiony w tym celu kosz. Dzięki temu było możliwe obdarowanie aż 27 rodzin.
       Corocznie Caritas, razem z parafialnym kołem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich organizuje, zbiórkę pieniędzy na zakupy produktów żywnościowych dla dzieci z naszej parafii. W 2010 roku zrezygnowano ze zbiórki i wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich zorganizowano w dniu 13 czerwca festyn parafialny „Święto Rodziny”. Dzięki dochodowi uzyskanemu z festynu oraz pomocy Wójta Gminy Lubicz – Pana Marka Olszewskiego wykupiono kolonie dla 27 dzieci z naszej parafii. 
          Zachęcamy wszystkich parafian do włączenia się do prac parafialnego Caritas – jest nas mało, dlatego pomoc każdej osoby będzie bardzo cenna.
          Niech poniższe słowa Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty otworzą nasze serca na potrzebujących i sprawią, że powiększy się grono osób, którzy pomagają bezinteresownie innym:

 Czyń dobro mimo to !

Ludzie są nierozsądni,
Nielogiczni i zajęci sobą.
Kochaj ich mimo to. 
 
Jeśli uczynisz coś dobrego,
Zarzucą ci egoizm i ukryte intencje.
Czyń dobro mimo to. 
 
Jeśli ci się coś uda,
Zyskasz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów.
Staraj się mimo to. 
 
Dobro, które uczynisz,
Jutro zostanie zapomniane.
Czyń dobro mimo to. 
 
Uczciwość i otwartość
Wystawią cię na ciosy.
Bądź mimo to uczciwy i otwarty. 
 
To, co zbudowałeś wysiłkiem wielu lat,
może przez jedną noc lec w gruzach.
Buduj mimo to.
 
Twoja pomoc jest naprawdę potrzebna,
Ale kiedy będziesz pomagał ludziom,
Oni mogą cię zaatakować.
Pomagaj im mimo to.
 
Daj światu z siebie wszystko,
A wybiją ci zęby.
Mimo to daj światu z siebie wszystko.

                                   Bł. Matka Teresa