CZYTANIA NA NIEDZIELĘ 

    Poniżej znajdują się linki do niedzielnych czytań, które są publikowane na stronie internetowej najstarszego polskiego serwisu chrześcijańskiego - "Mateusz".
    Serdecznie zapraszamy do skorzystania z nich. Czerwonym kolorem podano myśl przewodnią czytań, aby nawet po dłuższym czasie można było do nich wrócić i odnaleźć interesujący nas aktualnie temat.
       Warto jeszcze raz przeczytać to co usłyszeliśmy na niedzielnej Mszy Św., żeby się zastanowić nad tym co Pan Bóg mówi do nas. Na stronie "Mateusz" pomogą nam w tym  komentarze do czytań.
 
 
 (Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Pan posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały naszego Pana, Jezusa Chrystusa.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 
 (Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Chrystus został ogłoszony narodom, znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, Słowo Chrystusa niech
w was przebywa z całym swym bogactwem.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 
 (Duch Pana Boga nade mną, posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie!)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie; błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 
 (Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 
 (Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Bóg wezwał nas przez ewangelię, abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z Krzyża Chrystusa,
dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 (Słowa, Twoje Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb,
będzie żył na wieki.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie 
 
 
 
 (Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie 
 
 
 
 (Wielki prorok powstał między nami, i Bóg nawiedził lud swój.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie 
 
 
 (Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je, a one idą za Mną.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Duch Pański spoczywa na Mnie, posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę.)
Komentarz do Ewangelii - wideo 
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył a na życie rzucił światło przez Ewangelię.)
Komentarz do Ewangelii - wideo 
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Teraz władca tego świata zostanie przecz wyrzucony, a Ja, gdy zostanę
nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal ogień swojej miłości.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 
 (Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 
 (Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go,
i do niego przyjdziemy.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 
 
 (Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego
Bóg wywyższył Go nad wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 
 (Kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał Syna swego Jednorodzonego,
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał Syna swego Jednorodzonego,
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Jezus wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie  
 
 
 
 (Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, łaska i prawda przyszły przez Niego.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie  
 
 
 
 (Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie  
 
 
 (Chrystus został ogłoszony narodom, znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie 
 
 
 (Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, Słowo Chrystusa niech
w was przebywa z całym swym bogactwem.)
Czytania audio: I Czytanie   II Czytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 (Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa.)
Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 
 (Duch Pański nade mną, posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.)
Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy
udzie ujrzą zbawienie Boże.)
Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie.)
Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia  Rozważanie
 
 
 
 (Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.)
Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia
 
 
 
 (Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.)
Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia
 
 
 
 (Wybrałem i uświęciłem tę świątynię, aby moja obecność trwała tam na wieki.)
Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia
 
 
 (Jezus Chrystus jest pierworodnym spośród umarłych,
Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.)
Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia
 
 
 
 (Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój
umiłuje go i do niego przyjdziemy.)
Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia
 
 
 (Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.)
Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia
 
 
 (Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim
światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania.)
Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia
 
 
 
 
 ( Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.)
Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia
 
 
 
 
 
 
 (Otwórz, Panie nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego).
Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia
 
 
 
 
 
 (W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania.)
Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia
 
 
 
 (Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca
swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.)
Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia
 
 
 
 (Ty jesteś Piotr - Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.)
Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia
 
 
 
 (Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.)
Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia
 
 
 
 
 (Pokładam nadzieję w Panu, ufam jego słowu.)
Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia
 
 
 
 (Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.)
Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia
 
 
 (Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.)
Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia
 
 
 (Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.)
Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia
 
 
 (Ziarnem jest słowo Boże, a siewca jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.)
Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia
 
 
 
 (Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.)
Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia
 
 
 
 (Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej Opoce zbuduję mój Kościół, a bramy
piekielne go nie przemogą.)
Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia
 
 
 (Świadectwo o mnie da Duch Prawdy i wy także świadczyć będziecie.)
Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia
 
 
Zesłanie Ducha Świętego
 (Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal ogień swojej miłości.)
Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia
 
 
 (Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata.)
   
 
 
 
 (Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go,
i do niego przyjdziemy.)
  Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia
 
 
 
 (Ja jestem drogą i prawdą, i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.)
  Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia
 
 
 (Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce swoje, a one mnie znają)
  Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia
 
 
 
Czytania na Niedzielę 4 maja 2014 r.
 
  Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia
 
 
("Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.")
  Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia
 
 
 
("Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Odprawiajmy nasze święto w Panu.")
  Czytania audio: I Czytanie   IICzytanie  Ewangelia
 
 
 
("Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu.")
  Czytania audio: I Czytanie II Czytanie  Ewangelia
 
 
("Ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki.")
  Czytania audio: I Czytanie II Czytanie  Ewangelia
 
 
("Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.")
  Czytania audio: I Czytanie II Czytanie  Ewangelia
 
 
("Panie Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata, daj nam wody żywej,
byśmy nie pragnęli.")
  Czytania audio: I Czytanie II Czytanie  Ewangelia
 
 
("To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!")
  Czytania audio: I Czytanie II Czytanie  Ewangelia
 
 
 
("Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.")
  Czytania audio: I Czytanie II Czytanie  Ewangelia
 
 
("Starajcie się naprzód o królestwo Boże i ojego sprawiedzliwość,
a wszystko będzie wam dodane.")
  Czytania audio: I Czytanie II Czytanie  Ewangelia
 
 
("Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.")
  Czytania audio: I Czytanie II Czytanie  Ewangelia
 
 
("Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego.")
  Czytania audio: I Czytanie II Czytanie  Ewangelia
 
 
("Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.")
  Czytania audio: II Czytanie  Ewangelia
 
 
 
 
("Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie.")
  Czytania audio: I Czytanie  II Czytanie  Ewangelia
 
 
("Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Wszystkim, którzy Je
przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.")
  Czytania audio: I Czytanie  II Czytanie  Ewangelia
 
 
("Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany,
Jego słuchajcie.")
  Czytania audio: I Czytanie  II Czytanie  Ewangelia
 
 
("Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.")
  Czytania audio: I Czytanie  II Czytanie  Ewangelia
 
 
("Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, Słowo Chrystusa niech w was
przebywa z całym swym bogactwem.")  
  Czytania audio: I Czytanie  II Czytanie  Ewangelia
 
 
("Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel,
to znaczy Bóg z nami.")
  Czytania audio: I Czytanie  II Czytanie  Ewangelia
 
 
 
 
  Czytania audio: I Czytanie  II Czytanie  Ewangelia
 
 
("Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.")
  Czytania audio: I Czytanie  II Czytanie  Ewangelia
 
("Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.")
  Czytania audio: I Czytanie  II Czytanie  Ewangelia
 
 
 
("Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.")
  Czytania audio: I Czytanie  II Czytanie  Ewangelia
 
 
 
("Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło")
  Czytania audio - posłuchajcie: I Czytanie  II Czytanie  Ewangelia
 
 
 
 
("Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.")
  Czytania audio - posłuchajcie: I Czytanie  II Czytanie  Ewangelia
 
 
 
("Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.")
  Czytania audio - posłuchajcie: I Czytanie  II Czytanie  Ewangelia
 
 
  Czytania audio - posłuchajcie: I Czytanie  II Czytanie  Ewangelia
 
 
  Czytania audio - posłuchajcie: I Czytanie  II Czytanie  Ewangelia
 
 
 
  Czytania audio - posłuchajcie: I Czytanie  II Czytanie  Ewangelia
 
 
  Czytania audio - posłuchajcie: I Czytanie  II Czytanie  Ewangelia
 
 
("Kto zawsze i wszędzie z całego serca przebacza innym, nie żyje w grzechu,
bo i jemu Bóg przebacza.")
 NOWOŚĆ !!! Czytania audio - posłuchajcie: I Czytanie  II Czytanie  Ewangelia
 
 
 
("Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.")
 NOWOŚĆ !!! Czytania audio - posłuchajcie: I Czytanie  II Czytanie  Ewangelia
 
("Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem.")
 
 
("Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej
jak tylko przeze Mnie.")
 
 
 
("Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.")
 
 
("Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.")
 
 
 
("Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.")
 
 
 
 
("Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego.")
 
 
("Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.")
 
 
("Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, słowo Chrystusa
niech w nas przebywa z całym swoim bogactwem.")
 
 
("Mów, Panie, bo sługa Twój słucha; Ty masz słowa życia wiecznego.")
 
 
("Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.")
 
 
("On pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną
za nasze grzechy.")
 
 
 
 
("Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodnego; każdy, kto
w Niego wierzy, ma życie wieczne.")
 
 
("Chwała Ojcu i Synowi, i Dychowi Świętemu, Bogu, który jest i który był
i który przychodzi.")
 
 
 
("Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal ogień
swojej miłości.")
 
 
 
 
("Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.")
 
 
 
("Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go
i do niego przyjdziemy.")
 
 
("Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem")
 
 
("Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają.")
 
 
(" Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham.")
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
("Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień.")
 
 
 
 
 
 
 
 
("Nie samym chlebem żyje człowiek lecz każdym słowem,
które pochodzi z ust Bożych.")
        
 
 
 
 
 
("Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność.")
Słowo pasterza- Bp Ignacy Dec - Wobec słowa Bożego
 
 
 
("Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.")
Słowo pasterza-ks. Jakub Dębiec - Dar, który przemienia serce człowieka
 
 
 
 
("Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, Słowo Chrystusa
niech w was przebywa z całym swym bogactwem.")
Słowo pasterza-Abp Józef Michalik - Życzenia na Boże Narodzenie 2012
 
 
("Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa.")
Słowo pasterza-Bp Henryk Tomasik - Święta Rodzina - idealna wspólnota
 
 
("Duch Pana Boga nade mną, posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.")
Słowo pasterza-Bp Mieczysław Ścisło - Wezwanie do adwentowej radości
 
 
 
 
 
 
("Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie; błogosławione Jego królestwo,
które nadchodzi.")
Słowo pasterza-Bp Edward Janiak - Budujemy królestwo prawdy
 
 
("Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.")
Słowo pasterza- ks. Jakub Dębiec -  Szczęśliwi, których Pan zastanie czuwających
 
 
("Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.")
 Słowo pasterza- Bp Zbigniew Kiernikowski - Nie trylko wiele, lecz wszystko
 
 
("Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go") 
 Słowo pasterza- Bp Edward Białogłowski - Wiara jest ze słuchania...
 
 
 
("A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich.") 
 
 
 
 
("Kto nie przyjmie Królestwa Bożego tak jak dziecko,
ten nie wejdzie do niego") 
Słowo Pasterza - Bp Ignacy Dec: Małżeństwo jedno i nierozerwalne
 
 
("Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą,
temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. ") 
Słowo Pasterza - Bp Adam Bałabuch: Współdziałanie w odrzucaniu zła i czynieniu dobra 
 
 
(" Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje") 
Słowo Pasterza - Bp Gerard Kusz - Święta ambicja 
 
 
(" Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!") 
Słowo Pasterza -  Bp Piotr Greger - Twórczy dialog Boga
 
 
("Otwórz się !") 
Słowo Pasterza - Abp Stanisław Budzik: Otwórz się na Słowo ! 
 
 
 
 
("Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.")
Słowo Pasterza - Bp Grzegorz Ryś: Dobra nowina o małżeństwie 
 
 
("Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.")
 
 
 
("Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb,
będzie żył na wieki")
 
 
 
("Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.")
Słowo Pasterza - Bp Artur Miziński: "Szukać Jezusa dla wiary, nie dla chleba" 
 
 
 
Słowo Pasterza - Bp Ireneusz Pękalski: "Moc Boga Objawia się dla zbawienia człowieka" 
 
 
("Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je, a one idą za Mną.")
Słowo Pasterza - ks. Jakub Dębiec: "Wróć do duchowego pionu"
 
 
("Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął ich rozsyłać po dwóch")
Słowo Pasterza - Bp Adam Bałabuch: "Posłani na wzór Apostołów"
 
 
Słowo Pasterza - Bp Ignacy Dec: "Nie odrzucajmy Jezusa" 
 
 
 Słowo Pasterza - Abp Tadeusz Gocłowski: "Nie bój się, tylko wierz" 
 
 
 
 
("Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy,
kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.")
 Słowo Pasterza - Bp Krzysztof Zadarko: "Najmniesze ze wszystkich"  
 
 
(" Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu,
nigdy nie otrzyma odpuszczenia")
 Słowo Pasterza - Bp Jan Tyrawa: "Człowiek większy, niż każdy argument" 
 
 
("Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli")
 Słowo Pasterza - Biskup Krzysztof Zadarko: "Nie bądź niedowiarkiem" 
 
 
 Słowo Pasterza - Abp Tadeusz Gocłowski: "Odkupiciel człowieka zwycięzcą śmierci" 
 
 
 Słowo Pasterza - Biskup Stanisław Napierała:  "Hosanna: czy "Ukrzyżuj Go" 
 
 
("Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swojego życia
na tym świecie, zachowa je na  życie wieczne")
 Słowo Pasterza - Biskup Geradr Bernacki: Z Grekami idziemy do Jezusa  
 
 
Czytania na niedzielę 18 marca 2012 r. - IV niedziela Wielkiego Postu
("Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał Syna swego Jednorodzonego, każdy,
kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.")
 Słowo Pasterza - Biskup Jan Tyrawa - link: www.episkopat.pl/
 
 
Czytania na niedzielę 11 marca 2012 r. - III niedziela Wielkiego Postu
("Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!")
 Słowo Pasterza - Biskup Gerard Kusz - link: www.episkopat.pl/
 
 
Czytania na niedzielę 4 marca 2012 r. - II niedziela Wielkiego Postu
("To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie"- Przemienienie Pańskie)
 Słowo Pasterza - Biskup Antoni Długosz - link: www.episkopat.pl/
 
 
Czytania na niedzielę 26 lutego 2012 r. - I niedziela Wielkiego Postu
("Nie samym chlebem człowiek żyje, lecz każdym słowem, które pochodzi z
ust Bożych")
 Słowo Pasterza - Arcybiskup Józef Michalik - link: www.episkopat.pl/
 Słowo Pasterza - Biskup Stanisław Janusz Stepnowski - link: www.episkopat.pl/
 
 
Czytania na niedzielę 19 lutego 2012 r. - VII niedziela zwykła
( Uzdrów mnie, Panie, bo bardzo zgrzeszyłem)
 Słowo Pasterza - Arcybiskup Stanisław Budzik - link: www.episkopat.pl/
 
 
Czytania na niedzielę 12 lutego 2012 r. - VI niedziela zwykła
("Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie,
wszystko na chwałę Bożą czyńcie")
 Słowo Pasterza - Biskup Stefan Regmunt - link: www.episkopat.pl/
 
 
Czytania na niedzielę 5 lutego 2012 r. - V niedziela zwykła
("Jezus wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby")
 Słowo Pasterza - Arcybiskup Damian Zimoń - link:  www.episkopat.pl/
 
  
Czytania na niedzielę 29 stycznia 2012 r. - IV niedziela zwykła
("Nowa nauka z mocą" )
 Słowo Pasterza - Arcybiskupa Stanisława Nowaka - link: www.episkopat.pl/ 
 
 
Czytania na niedzielę 22 stycznia 2012 r. - III niedziela zwykła
(Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię )
 Słowo Pasterza - Biskupa Antoniego Dydycz - link: www.episkopat.pl/
 
 
 
Czytania na niedzielę 15 stycznia 2012 r. - II niedziela zwykła
(Znaleźliśmy Mesjasza)
 Słowo Pasterza - Biskupa Piotra Gregera - link: www.episkopat.pl/
 
 
Czytania na niedzielę 8 stycznia 2012 r. - Uroczystość Chrztu Pańskiego
(Łaska Chrztu)
 Słowo Pasterza - Biskupa Kazimierza Grudy - link: www.episkopat.pl/
 
 
Czytania na niedzielę 1 stycznia 2012 r. - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
(Maryja nieustannie przpomina nam, że to nasze serce jest miejscem,
w którym przyjmujemy Boga lub Go odrzucamy)
 
 
Czytania na niedzielę 25 grudnia 2011 r. - Narodzenie Pańskie
(Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię 
Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami)
Życzenia pasterskie Biskupów Toruńskich - link: diecezja-torun.pl/zyczenia-pasterskie-na-uroczystosc-bozego-narodzenia-4/
Słowo pasterskie Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego - link: www.episkopat.pl/
 
 
 
Czytania na niedzielę 18 grudnia 2011 r. -  IV niedziela Adwentu
(Oto Ja służebnica pańska, niech Mi się stanie według twego słowa !)
         Słowo pasterskie ks. Jakuba Dębiec - link: www.episkopat.pl/ 
 
 
 
Czytania na niedzielę 11 grudnia 2011 r. -  III niedziela Adwentu
(Duch Pański nade mną, posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim)
         Słowo pasterskie na III niedzielę Adwentu Biskupa Józefa Wysockiego - link: www.episkopat.pl/
Słowo pasterskie Biskupa Toruńskiego Andrzeja Susukiego - link: diecezja-torun.pl/pasterskie-slowo/ 
 
 
 
Czytania na niedzielę 4 grudnia 2011 r. -  II niedziela Adwentu
(Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki)
                                                 Słowo biskupa na niedzielę - linkwww.episkopat.pl/
 
 
Czytania na niedzielę 27 listopada 2011 r. -  I niedziela Adwentu
( Czuwajcie !)
                                                 Słowo biskupa na niedzielę - link: www.episkopat.pl/ 
 
 
Czytania na niedzielę 20 listopada 2011 r. -  Uroczystość Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata
(Wszysto, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili)
                                                 Słowo biskupa na niedzielę - link: www.episkopat.pl/
 
Czytania na niedzielę 13 listopada 2011 r. - XXXIII niedziela zwykła
(Jak wykorzystać talenty otrzymane od Boga)
                                                 Słowo biskupa na niedzielę - link: www.episkopat.pl/
 
Czytania na niedzielę 6 listopada 2011 r. - XXXII niedziela zwykła
(Czuwajcie i bądźcie gotowi)
 
Czytania na niedzielę 30 października 2011 r. - XXXI niedziela zwykła
(Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony)
 
Czytania na niedzielę 23 października 2011 r. - XXX niedziela zwykła
(Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.)
 
Czytania na niedzielę 16 października 2011 r. - XXIX niedziela zwykła
("Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga")
 
Czytania na niedzielę 9 października 2011 r. - XXVIII niedziela zwykła
(Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych)
 
Czytania na niedzielę 2 października 2011 r. - XXVII niedziela zwykła
(Kamień odrzucony przez budujących, stał się głowicą węgła)
 
Czytania na niedzielę 25 września 2011 r. - XXVI niedziela zwykła
(Kto spełnia wolę Ojca, ten nie obiecuje, ale czyni)
 
Czytania na niedzielę 11 września 2011 r. - XXIV niedziela zwykła
(Przebaczenie)
 
Czytania na niedzielę 4 września 2011 r. - XXIII niedziela zwykła
("Upomnij sewgo brata")
 
Czytania na niedzielę 28 sierpnia 2011 r. - XXII niedziela zwykła
("Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie swój krzyż i nich Mnie naśladuje")
 
Czytania na niedzielę 21 sierpnia 2011 r. - XXI niedziela zwykła
("Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego")
 
 Czytania na niedzielę 14 sierpnia 2011 r. - XX niedziela zwykła
(Potęga pokornej modlitwy)
 
 
 Czytania na niedzielę 7 sierpnia 2011 r. - XIX niedziela zwykła
(Z Bogiem można wszystko, bez Boga nic)
 
 Czytania na niedzielę 31 lipca 2011 r. - XVIII niedziela zwykła
(Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych)
 
Czytania na niedzielę 24 lipca 2011 r. - XVII niedziela zwykła
(Królestwo Niebieskie warte jest wysokiej ceny)
 
Czytania na niedzielę 17 lipca 2011 r. - XVI niedziela zwykła
(Złem nie należy się zajmować, skoncentrować się trzeba na pielęgnowaniu dobra)
 
Czytania na niedzielę 10 lipca 2011 r. - XV niedziela zwykła
(Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki)
 
 Czytania na niedzielę 3 lipca 2011 r. - XIV niedziela zwykła
(Przyjdźcie do Mnie, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię)
 
Czytania na niedzielę 26 czerwca 2011 r. - XIII niedziela zwykła
(Krzyż każdego człowieka przepustką do zbawienia)
 
Czytania na niedzielę 12 czerwca 2011 r. - Niedziela Zesłania Ducha Świętego
(Różne są dary łasku, lecz ten sam Duch)
 
Czytania na niedzielę 6 czerwca 2011 r. - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
(A o to Ja jestem z wami przez wszystkie dnia, aż do skończenia świata)
 
Czytania na niedzielę 22 maja 2011 r. - V Niedziela Wielkanocna
("Ja jestem drogą i prawdą i życiem")
 
Czytania na niedzielę 15 maja 2011 r. - IV Niedziela Wielkanocna
(Jezus bramą do Nieba)
 
Czytania na niedzielę 8 maja 2011 r. - III Niedziela Wielkanocna
(Na drodze do Emaus - sens zawiedzionej nadziei)
 
Czytania na niedzielę 1 maja 2011 r. - Niedziela Miłosierdzia Bożego
(Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli)
 
Czytania na niedzielę 24 kwietnia 2011 r. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
(Zmartwychwstanie Pana Jezusa)
 
Czytania na niedzielę 17 kwietnia 2011 r. - Niedziela Palmowa
(Męka Pańska)
 
Czytania na niedzielę 10 kwietnia 2011 r. - piąta niedziela Wielkiego Postu
("Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, chocby i umarł żyć będzie" )
 
Czytania na niedzielę 3 kwietnia 2011 r. - czwarta niedziela Wielkiego Postu
(Otwórzmy się na Boże działanie)
 
 
Czytania na niedzielę 27 marca 2011 r. - trzecia niedziela Wielkiego Postu
(Chrystus jest źródłem wody żywej, która prowadzi do zbawienia)
 
 
Czytania na niedzielę 20 marca 2011 r. - druga niedziela Wielkiego Postu
("To jest mój Sym umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie")
 
 
Czytania na niedzielę 13 marca 2011 r. - pierwsza niedziela Wielkiego Postu
(Wielki Post - sprawdzenie i udoskonalenie siły ducha)
 
 
 Czytania na niedzielę 6 marca 2011 r. - dziewiąta niedziela zwykła
(Wiarą trzeba objąć wszystkie dziedziny życia człowieka, poprzez wwpełnianie woli
Boga, a nie tylko wyznawać ją zewnętrznie, poprzez modlitwę, czy posługę.)
 
 
Czytania na niedzielę 27 lutego 2011 r. - ósma niedziela zwykła
(Tylko człowiek małej wiary martwi się o siebie - 
"Starajcie się naprzód o królestwo (Boga), a to wszystko będzie wam dane")
 
 
 
Czytania na niedzielę 20 lutego 2011 r. - siódma niedziela zwykła
("Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz w niebie")
 
 
 
Czytania na niedzielę 13 lutego 2011 r. - szósta niedziela zwykła
(Prawo Boże jest doskonałe - należy je wypełniać, a nie zmieniać)
 
 
 
Czytania na niedzielę 6 lutego 2011 r. - piąta niedziela zwykła
(Główne zadanie chrześcijan - objawienie światu Boga, poprzez swoje życie)
 
 
 
Czytania na niedzielę 30 stycznia 2011 r. - czwarta niedziela zwykła  
(Osiem błogosławieństw - drogą do zbawienia)
 
 
 
Czytania na niedzielę 23 stycznia 2011 r.- trzecia niedziela zwykła  
(Wzywanie do nawrócenia - najważniejsza misja Kościoła)
 
 
 
Czytania na niedzielę 16 stycznia 2011 r.- druga niedziela zwykła 
(Jeżeli ktoś twierdzi, że wiara jest jego prywatną sprawą, tzw.:
"wierzący i niepraktykujący", to znaczy, że nie posiada on wiary)
 
 
 
Czytania na niedzielę 9 stycznia 2011 r.- Niedziela Chrztu Pańskiego      
("Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie" 
- wielkie objawienie nad brzegami Jordanu)
 
 
 
Czytania na niedzielę 2 stycznia 2011 r. - druga niedziela po Narodzeniu Pańskim 
(Chrześcijanin - człowiek mądry mądrością Bożą)
 
 
 
Czytania na niedzielę 26 grudnia 2010 r. - Boże Narodzenie,
Niedziela Świętej Rodziny 
(Spokój ducha Świętej Rodziny)
 
 
 
Czytania na niedzielę 19 grudnia 2010 r.- czwarta Niedziela Adwentu 
(Narodzenie Zbawiciela)
 
 
 
Czytania na niedzielę 12 grudnia 2010 r.- trzecia niedziela Adwentu 
(On sam przychodzi, by was zbawić)
 
 
 
Czytania na niedzielę 5 grudnia 2010 r.-druga niedziela Adwentu
(Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie)
 
 
 
Czytania na niedzielę 28 listopada 2010 r.- pierwsza niedziela Adwentu
(Bądźcie gotowi...)
 
 
 
Czytania na niedzielę 21 listopada 2010 r. - Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata
(Tajemnica wielkości Bożej)
 
 
 
Czytania na niedzielę 14 listopada 2010 r. - 33 niedziela zwykła 
("Strzeżcie się, aby was nie zwiedziono")
 
 
 
Czytania na niedzielę 7 listopada 2010 r. - 32 niedziela zwykła 
(Życie po śmierci - zmartwychwstanie umarłych) 
 
 
 
Czytania na niedzielę 31 października 2010 r. - 31 niedziela zwykła 
(Nawet największy grzesznik może dostąpić miłosierdzia Bożego) 
 
 
 
Czytania na niedzielę 24 października 2010 r. - 30 niedziela zwykła
  (Kto się wywyższa będzie poniżony, a kto sie uniża będzie wywyższony) 
 
 
 
Czytania na niedzielę 17 października 2010 r. - 29 niedziela zwykła
 (Jak się modlić)  
 
 
 
Czytania na niedzielę 10 października 2010 r. - 28 niedziela zwykła
 (Potrzeba okazywania wdzięczności)  
 
 
 
 
Czytania na niedzielę 3 października 2010 r. - 27 niedziela zwykła
 (Wszechmoc wiary - zawierzenia Bogu)   
 
 
  
 
Czytania na niedzielę 26 września 2010 r. - 26 niedziela zwykła
 (Niewola bogactwa, a duch ubóstwa)