Duszpasterze

Ks. kan. dr Marian Wróblewski - Proboszcz                                             

 

Ks. Miłosz Tomaszewski - Wikariusz
                                            

Ks. Szymon Chachulski - były Wikariusz                                              

Zobacz więcej

Ks. Arkadiusz Sobociński - były Wikariusz                                              
Ks. kan. Krzysztof Stanowicz - były Proboszcz                                              
Ks. Zdzisław Matuszczak - były Proboszcz