Ks. Miłosz Tomaszewski - Wikariusz od roku 2015

    Ks. Miłosz Tomaszewski urodził się 1 stycznia 1990 roku w Toruniu. Jego powołanie do kapłaństwa wzrastało przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny na toruńskich Koniuchach. Edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 3 w Toruniu, kontynuował ją w Gimnazjum nr 3 i V Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. Od najmłodszych lat był ministrantem, a następnie lektorem w swojej rodzinnej parafii. Po zdaniu egzaminu maturalnego w 2009 roku rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym naszej diecezji.
    Święcenia diakonatu przyjął z rąk Ks. Biskupa Józefa Szamockiego 8 czerwca 2014 roku.
     Studia magisterskie zakończył obroną pracy dyplomowej 12 czerwca, a 20 czerwca 2015 roku w Katedrze pw. śś. Janów otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego. Mottem na posługę kapłańską ks. Miłosza stały się słowa św. Pawła: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9,16). Z dniem 18 lipca 2015 roku rozpoczął pracę duszpasterską w naszej parafii.