Ksiądz Kanonik dr Marian Wróblewski
Probosz Parafii pw. Św. Wojciecha w Złotorii
 
       Ks. Marian Wróblewski, urodził się 31.05.1967 r. w Dąbrowie Chełm. k/Bydgoszczy. Święcenia kapłańskie przyjął 30 VI 1993 w Toruniu. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Unisławiu Pomorskim. Następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Chełmnie. Jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, które ukończył w 1993r. Magisterium uzyskał tego samego roku na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Pierwszą placówką wikariuszowską była parafia pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie.  
       W latach 1995-1999 odbywał studia specjalistyczne w zakresie kaznodziejstwa na Papieskiej Akademii Teologicznej  w Krakowie oraz Studium Homiletycznym. Dyplom licencjata otrzymał w 1999 r. natomiast pracę doktorską obronił w roku 2002. Swoje zainteresowania pogłębiał  podejmując studia podyplomowe w Szkole Retoryki na Wydziale Filologicznym Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
      Od 1999 r. jest wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu, a od 2004 r. również w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. W roku akademickim 2004/2005 został pracownikiem naukowo-dydaktycznym na stanowisku adiunkta w Katedrze Katechetyki i Pedagogiki Religii na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu i prowadzi zajęcia z homiletyki, retoryki i emisji głosu. Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. katechezy, Członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Stowarzyszenia Homiletów Polskich,  Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Toruńskiej, Redaktor Naczelny czasopisma katechetycznego Diecezji Toruńskiej Siewca.
     Autor 2 pozycji książkowych oraz kilkunastu artykułów popularno-naukowych i naukowych z zakresu homiletyki i katechezy. Uczestnik sympozjów homiletycznych i katechetycznych. Od 2009 r. jest kanonikiem honorowym Bazyliki Katedralnej w Toruniu.
     1 lutego 2011 r. Ksiądz Biskup Andrzej Suski mianował ks. Mariana Wróblewskiego proboszczem parafii Złotoria, a w dniu 13 lutego 2011 r. w kościele parafialnym w Złotorii odbyło się uroczyste wprowadzenie w urząd proboszcza. Szczegółowa relacja z tej uroczystości znajduje się w zakładce: "Uroczyste wprowadzenie ks. proboszcza" - żeby zobaczyć tą zakładkę: kliknij tutaj.  
 
Galeria zdjęć: