Uroczyste wprowadzenie ks. kanonika dr Mariana Wróblewskiego w Urząd Proboszcza Parafii Pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Złotorii
 
 
    W niedzielę 13 lutego 2011 r. w kościele parafialnym w Złotorii, odbyło się uroczyste wprowadzenie ks. kanonika dr Mariana Wróblewskiego w urząd Proboszcza Parafii Pw. Św. Wojcieha Biskupa i Męczennika w Złotorii.
   Przed rozpoczęciem Eucharystii, ks. kanonik dr Mariusz Klimek - dziekan Dekanatu Toruń III odczytał Dekret z dnia 22 stycznia 2011 r. biskupa ordynariusza Diecezji Toruńskiej Andrzeja Suskiego, którym mianował ks. kanonika dr Mariana Wróblewskiego z dniem 1 lutego 2011 r.     
 proboszczem naszej parafii z wszystkimi uprawnieniami w zakresie prawa powszechnego i diecezjalnego. Ks. biskup w swoim Dekrecie zawarł taże życzenia dla nowego proboszcza - aby posługa duszpasterska w nowej wspólnocie parafialnej była źródłem stałej radości i satysfakcji oraz przynosiła obfite owoce duchowe dla dobra powierzonego ludu Bożego.
     Po odczytaniu Dekretu, ks. dziekan - na mocy upoważnienia i woli księdza biskupa Andrzeja Susukiego - dokonał uroczystego wprowadzenia ks. Mariana Wróblewskiego w obowiązki proboszcza Parafii Św. Wojciecha w Złotorii i przekazął mu władzę jaką prawo kościelne przyznaje proboszczowi. Powierzył taże dobro duchowe dusz nowo objętej parafii oraz jej stan materialny, a zwłasza kościoły.
 Słowa ks. dziekana można wysłuchać po wejściu na link: "Film z uroczystości" pod tym tekstem.  
    Następnie głos - w imieniu całej parafii - zabrał jej przedstawiciel - Pan Jacek Murawski, który na wstępie serdecznie podziękował księdzu dziekanowi za opiekę nad osieroconą parafią w trudnych chwilach, które nadeszły po śmierci naszego proboszcza - ks. kanonika Krzysztofa Stanowicza oraz za obecność podczas uroczystości objęcia parafii przez nowego proboszcza i zapewnił, że wdzięczność wobec księdza dziekana, która zakwitła w sercach parafian, wyrazi się również w modlitwie.
      Po tych słowach Pan Jacek Murawski zwrócił się do proboszcza - księdza Mariana Wróblewskiego, stwierdzająć, iż od dziś jest on członkiem naszej rodziny parafialnej. Wiemy już jak bardzo angażujesz się w sprawy nauki - stwierdził mówca - a przykład naszego papieża - Jana Pawła II przekonuje nas, że zaangażowanie naukowe, jak i kapłańska gorliwość potrafią tworzyć doskonałą parę - pragniemy abyś zawsze był niewzruszonym drogowskazem ukazującym nam jedyną sensowną drogę życia, którą wskazał nam Jezus Chrystus.
    Na zakończenie wystąpienia Pan Jacek Murawski złożył księdu probosczowi, w imieniu parafian przyrzeczenie, iż będą go wspierać modlitwą oraz stwierdził, że serca parafian zostały otwarte na oścież, aby nowy ksiądz proboszcz mógł się w nich na dobre zadomowić.
  Wystąpienia można wysłuchać po wejściu na link: "Film z uroczystości" pod tym tekstem.
     Po wystąpeiniu przedstawiciela parafii głos zabrały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Złotorii, które serdecznie przywitały księdza proboszcza na progu nowego wyzwania, jakim jest praca duszpasterska w naszej parafii oraz wyraziły pragnienie aby poszanowanie dla chrześcijańskich wartości było podstawą dla naszej wspólnoty. Po tych słowach uczniowe złożyli księdzu proboszczowi - w imieniu dyrektora, rodziców i uczniów - życzenia zdrowia i błogośławieństwa Bożego.  
     Nastepnie przywitali księdza proboszcza przedstawiciele Róż Różańcowych, którzy życzyli nowemu proboszczowi zdrowia oraz błogosławieństwa Bożego. Po wystąpieniach wszyscy zgromadzeni w świątyni parafianie i goście odśpiewali księdzu kanonikowi Marianowi Wróblewskiemu pieśń: "Życzymy, życzymy", jako wyraz otwartości serc wobec nowego pasterza naszej parafii.
Wystąpień można wysłuchać po wejściu na link: "Film z uroczystości" pod tym tekstem.    
      Po wystąpieniach rozpoczeła się Eucharystia, która uświetnili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii, obecni na niej wraz ze swoim sztandarem. Homilę wygłosił ks. profesor Dariusz Kostecki - prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
     Pan Bóg jest tym, który nieustannie przychodzi - stwierdził ksiądz profesor - przychodzi do historii każdego człowieka, przychodzi aby z tej historii uczynić historię zbawienia. Do niektórych Pan Bóg przychodzi w sposób spektakularny, jak np. do Św. Pawła, ale do większości z nas przychodzi w prostszy sposób, przychodzi w trzech rzeczywistościach: w świadectwie Kościoła, w liturgii i w posłudze.
     Świadectwo Kościoła jest niczym innym jak głoszeniem słowa Bożego, które jest drogą do życia. Pan Bóg przchodzi również w liturgii, aby uświadomić każdemu z nas, że jest blisko, na wyciągnięcie  ręki  -  taki był  w Chrystusie,  kiedy    
chodził po ziemi. Często od Pana Boga odchodzimy przez swoje grzechy, ale On jest przy nas cały czas.
       Pan Bóg przychodzi także przez służbę, służbę na rzecz drugiego. zarówno przez służbę materialną, kiedy wspomagamy innych konkretnymi darami, ale również wtedy, kiedy wspomagamy innych dobrym słowem, co często jest ważniejsze od daru materialnego.
       Kiedy uświadomimy sobie te trzy rzeczywistości, przez które Pan Bóg przychodzi, to łączymy je z pewnym narzędziem, którym Pan Bóg się posługuje, a tym narzędziem jest kapłaństwo. Dziś w Waszej parafii uroczyście i kanonicznie wprowadzacie nowego księdza proboszcza, rozpoczynacie nowy etap, który będzie kontynuacją posługi wszystkich proboszczów tej parafii, a wszyscy proboszczowie mają jedno zadanie: doprowadzać swoich parafian do zbawienia i czynią to przez te trzy rzeczywistości, nad którymi mają niejako władzę: świadectwo; liturgia i służba. Nie jest to łatwe. Żeby sprostać tym zadanim - stwierdził na zakończenie ksiądz profesor - jest potrzebna Wasza modlitwa i tak jak teraz modlicie się swojego byłego proboszcza ks. Krzysztofa, który - jak wierzymy - otrzymal już łaskę Nieba, tak módlcie się też za waszego nowego proboszcza, abyście szczęśliwie razem pielgrzymowali do Domu Ojca. 
   Homilii ks. profesora można wysłuchać po wejściu na link: "Homilia ks. prof. Dariusza Kosteckiego" pod tym tekstem.  
   Na zakończenie Mszy Św. nowy proboszcz naszej parafii - ks. kanonik Marian Wróblewski podziękował Panu Bogu za to, że w tym miejscu go postawił. Mam świadomość, że wchodzę w całe bogactwo waszej wspólnoty - stwierdził ksiądz proboszcz, zwracając się do parafian. Moim pierwszym zadaniem jest duchowa posługa wam, jako pasterza i jako proboszcza tej parafii. Następnie ksiądz proboszcz podziękował za życzliwe przyjęcie, którego już doświadczył w parafii podczas posługi, którą sprawował dotychczas.  
   Ks. proboszcz podziękował także wszystkim tym, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości wprowadzenia go do parafii: przedstawicielom parafii za piękne i głębokie słowa; druchom Ochotniczej Straży Pożarnej, na których zawsze można liczyć, którzy w tak uroczysty sposób - ze sztandarem - zaznaczyli swoją wspólnotę ducha; ministrantom; obecnym księżom oraz wszytskim parafianom za obecność i przyjęcie komunii świetej.
   Po księdzu proboszczu Marianie Wróblewskim jeszcze raz zabrał głos ks. dziekan Mariusz Klimek, który podziekowął mu za okres spędzony w parafii Św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu, gdzie ks. proboszcz był przez 10 lat rezydentem, jednak - mimo braku takiego obowiązku - aktywnie uczestniczył w życiu tej parafii, poprzez swoją posługę kapłańską, gdzie słynął z dobrego słowa Bożego i z kapłańskiej gorliwości.  
 Slów ks. proboszca i ks. dziekana można wysłuchać po wejściu na linki znajdujące się poniżej

 

Zdjęcia z uroczystości są dostępne w zakładce: "Galeria zdjęć" 

Film z uroczystości - link: www.youtube.com/watch  

Homilia ks. prof. Dariusza Kosteckiego - link: www.youtube.com/watch

Słowo ks. proboszcza Mariana Wróblewskiego - link: www.youtube.com/watch

Słowo ks. dziekana Mariusza Klimka - link: www.youtube.com/watch