25-lecie święceń kapłańskich Ks. Proboszcza Mariana Wróblewskiego


 

W kościele parafialnym w Złotorii w dniu 17 czerwca 2018 r. odbyła się uroczystość 25-lecia święceń kapłańskich Ks. Proboszcza Mariana Wróblewskiego, w której wziął udział Ks. Biskup Józef Szamocki - Biskup pomocniczy Diecezji Toruńskiej.. Uroczystą Mszę św. sprawował sam Jubilat, a homilię wygłosił Ks. Biskup.

W trakcie uroczystości życzenia Jubilatowi złożyła Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz - Pani Hanna Anzel, Wójt Gminy Lubicz - Pan Marek Olszewski oraz Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii - Pani Maria Błaszczyk, wraz z druhami, Sołtys Wsi Złotoria - Pani Barbara Kisielewska, wraz z Radą Sołecką oraz, między innymi, delegacje Kościoła Domowego, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Róż Różańcowych, Bractwa Przemienienia Pańskiego, Koła Gospodyń Wiejskich, Służby Liturgicznej oraz obecni na uroczystości parafianie.

Na zakończenie Ks. Proboszcz podziękował Panu Bogu za dar kapłaństwa, a także Ks. Biskupowi, swojej rodzinie, która była ,obecna na uroczystości, a w szczególności swojej mamie oraz wszystkim licznie zgromadzonym parafianom.

GALERIA ZDJĘĆ