OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na Niedzielę - 9 sierpnia 2020 r.

1. W naszej parafii przeżywamy dziś odpust ku czci Przemienienia Pańskiego. Uroczystą sumę będzie sprawował Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Toruńskiej ks. dr Artur Szymczyk. Odpust, to darowanie kar doczesnych za popełnione grzechy, które zostały nam już odpuszczone co do winy  w sakramencie pokuty. Otrzymuje go każdy, kto jest w stanie łaski uświecającej przyjmie Komunię św. oraz nawiedzi miejsce odpustu odmawiając dowolną modlitwę. Odpust można ofiarować za siebie lub inną osobę.


2. Dziękuję członkom Bractwa Przemienienia Pańskiego za udział w Triuduum Modlitewnym oraz przyozdobienie świątyni w kwiaty oraz odnowienie chorągwi bractwa. Dziękuję za przygotowanie obrusów na ołtarz i kwiatów p. Zdzisławie Ludwig.  Dziękuję panom i paniom niosącym chorągwie, baldachim oraz  pocztom sztandarowym OSP Złotoria, Kołu łowieckiemu „Młodnik”.


3. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę przeznaczoną na spłatę kosztów malowania kościoła w Złotorii. Trwają prace konserwatorskie przy ścianach kościoła. Inwestycje wymagają bardzo dużych nakładów finansowych, dlatego dziękuję za każdą wpłatę na ten cel na konto parafialne. Numer tego konta jest na stronie internetowej parafiazlotoria.eu.


4. Dziękuję Parafianom z Grabowca oraz 10 osobom z Silna, którzy złożyli specjalną ofiarę na ikonę Matki Bożej oraz nowe świece. Ich nazwiska zostaną zapisane na pamiątkę na tylnej części ikony Matki Bożej, która będzie umieszczona w głównym ołtarzu. Wysokość tych ofiar wyniosła do dziś 2960 zł. Koszt wszystkich prac wyniósł 15 tys. Każdy, kto cichłaby mieć swój wkład w upiększaniu kościoła może złożyć taki specjalny dar w kopercie podczas kolekty lub wpłacając na konto parafialne.


5. W sobotę  uroczystość Wniebowzięcia NMP. Porządek Mszy św. jak w niedzielę.


6. Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Tygodnik Niedziela, jest do nabycia przy wyjściu z kościoła.