REMONT DOMU PARAFIALNEGO      
 
  

        W maju 2010 rozpoczął się remont plebanii, połączony z jej rozbudową. Plebania w swoim dotychczasowym kształcie (domek jednorodzinny) była niewystarczająca do zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji wszystkich potrzeb duszpasterskich, brak było również miejsca dla wikariusza. Inwestycja została przygotowana i do stycznia 2011 r. była realizowana przez ks. kanonika Krzysztofa Stanowicza.    
      Obecny proboszcz naszej parafii - ks. kanonik dr Marian Wróblewski kontynuuje rozbudowę i zgodnie z jego zapowiedzią plebania, po zakończeniu rozbudowy, będzie pełniła funkcję Domu Parfaialnego, gdzie będzie miejsce dla wspólnot świeckich działających w parafii, dla lektorów, ministrantów i dla wszytskich, którzy będą chcieli aktywnie włączyć się w życie naszej wspólnoty parafialnej. 
    Cała inwestycja jest realizowana ze środków społecznych, a więc ze składek parafian. Zgodnie z zapowiedzią ks. proboszcza, zawsze w drugą niedzielę miesiąca kolekta będzie przeznaczone na cele remontowo-budowlane. 
    Jest oczywiste, iż środki zebrane podczas kolekt będą niewystarczające do sfinansowania całości inwestycji. Dlatego potrzebna jest dodatkowa ofiarność naszych parafian.  
        Każdy kto chciałby wesprzeć naszą wspólną inwestycję może to zrobić wpłacając dowolną kwotę na podane poniżej konto parafialne, można to także uczynić w Filii Banku Spółdzielczego w Grębocinie, która znajduje się w Złotorii, przy ulicy Toruńskiej 64.

                          Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać !
 
 
Konto parafialne: 
Bank Spółdzielczy w Grębocinie – Filia w Złotorii, ul. Toruńska 6 
Nr rachunku: 09 9491 0003 0040 0001 5701 0003
 
Galeria zdjęć: