Odnowiony dach na wieży zabytkowego kościoła w Grabowcu

Dach wieży kościoła w Grabowcu oraz więźby dachowej był w dramatycznym stanie. Gruntownego remontu nie było od chwili wybudowania kościoła, a więc lat 1905 -1925. Wcześniej były dokonywane doraźne prace zabezpieczające, ale od tego czasu minęło ponad 25 lat. Koszt całego przedsięwzięcia przerastał możliwości finansowe Parafii. Remont był  możliwy dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie” i przyznanym środkom pochodzącym  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, „Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”, w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER” objętego programem w zakresie : zachowania dziedzictwa lokalnego i objętego pomocą w wysokości 89 998 zł. Dach został wykonany z blachy miedzianej (ok. 1.tony), której trwałość zapewni kilkudziesięcioletnie użytkowanie bez potrzeby malowania.
Proboszcz Parafii pw. św. Wojciecha w Złotorii ks. M. Wróblewski składa serdeczne podziękowania wszystkim parafianom za zapewnienie finansowego wkładu własnego parafii w tę inwestycję oraz władzom i członkom Lokalnej Grupy Działania Podgrodzie Toruńskie, którzy swoją decyzją o przeznaczeniu środków finansowych wsparli to zachowanie i utrwalenie obiektu lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę pokrycia dachu wieży kościoła w Grabowcu.