Róże Różańcowe

 

    Papież Leon XIII, który jest autorem 13 encyklik różańcowych, pisał, że różaniec uczy mądrego przeżywania codzienności w tajemnicach radosnych, swoich cierpień w tajemnicach bolesnych oraz nastawienie na życie przyszłe w tajemnicach chwalebnych. Papież Jan Paweł II powiedział: Różaniec to moja ulubiona modlitwa! (...) Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. Z głębi serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania
      Wspólnoty religijne osób świeckich, które codziennie odmawiają Tajemnice Różańca Świętego, są często nazywane są Różami Różańcowymi lub Żywym Różańcem.
       Rozpoczynając 25 rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku).Wtedy też Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, a Róże Różańcowe składają się z 20 osób.    
    W naszej parafii działa obecnie siedem Róż Różańcowych, z których każda liczy po 20 członków. Zelatorami naszych Róż Różańcowych (czyli stojącymi na czele tych grup modlitewnych) są: 
       Pani Irena Drążkowska – Róża Różańcowa w Złotorii
         Pani Jadwiga Torkowska – Róża Różańcowa w Złotorii 
         Pani Barbara Duszyńska – Róża Różańcowa w Złotorii 
         Pani Violetta Czech – Róża Różańcowa w Złotorii 
         Pan Edmund Murawski - Róża Różańcowa (męska) w Złotorii 
         Pani Elżbieta Czarnecka – Róża Różańcowa w Grabowcu
       Pani Elżbieta Strzelecka – Róża Różańcowa w Silnie
        Każda Róża Różańcowa raz w miesiącu odmawia wspólnie różaniec w kościele, a każdy członek Róży Różańcowej odmawia codziennie w domu jedną dziesiątkę różańca.